InfoSoft Apatin 

Tel: +381 25 776366 Mob: +381 63 1076366  

 Email: office@jurcainfosoft.com

IZRADA PROGRAMA

     Početna delatnost firme InfoSoft još od njenog osnivanja 1991 godine je izrada software-a (programa) sa posebnim naglaskom na izradu knjigovodstvenih programa, koji su svojom kvalitetom, jednostavnošću koriščenja i dobrom podrškom zadobili poverenje velikog broja korisnika.

     Kako su se menjali zakoni u računovodstvu, kompjuteri napredovali, nove tehnike programiranja u upravljanja bazama podataka se pojavljivale na tržištu tako su i naši programi vremenom menjali dizajn, način rada. Ipak osnovni principi na kojima je zasnovan celokupan rad su nepromenjljivi a to su:

  • JEDNOSTAVNOST KORIŠĆENJA
  • BRZ I LAK UNOS PODATAKA
  • SVEOBUHVATNOST
  • ZAKONSKA TAČNOST

     Ti osnovni principi su postavljeni od strane senior programera i osnivača InfoSoft-a Jurca Đorđa i utemeljeni u popularnom programu za prosto knjigovodstvo zvanom TUP iz kraja '80-tih godina, za koji sa ponosom konstatujemo da se sa njim još i dan danas vodi više stotina malih i srednjih preduzeća u regiji.

     Trenutno aktuelna verzija kompletnog knjigovodstvenog rešenja je INFORMER 3 V2 za MS WINDOWS 10 koji je u fazi primene od 2008 godine, a njegova funkcionalnost se i dalje dorađuje. Među našim referencama možete pronaći neke od korisnika ovog informacionog sistema kao što su: ALUPLAST Apatin, IMPRESTORE Subotica, VULKAN-PROTEKTOR Apatin, MELISA-FARM Apatin, MONT IZGRADNJA Apatin, DITEX Apatin, ČESMA-INVEST Apatin, eBiro Sonta, Saldo Sonta...  

     Ukoliko želite više informacija o programu INFORMER 3 slobodno nas kontaktirajte da dogovorimo prezentaciju u našim ili Vašim prostorijama te da dobijete potpuno funkcionalnu TRIAL verziju programa sa kojom ako ste zadovoljni možete nastaviti rad po potpisivanju ugovora o poslovno tehničkoj saradnji.